Guia per a connectar-se des de casa

Per a poder accedir als recursos subscrits per la Biblioteca de Catalunya heu de configurar un servidor intermediari (proxy) al vostre navegador d'internet i fer servir les vostres credencials com a lector de la biblioteca.

L'adreça IP del servidor intermediari de la Biblioteca de Catalunya és: 84.88.64.79

I el port que heu de configurar és el: 8080

Un cop configurat ja podeu accedir als recursos de la Biblioteca, però abans se us demanarà un usuari i contrasenya. L'usuari és el codi de barres que teniu al vostre carnet de lector. La contrasenya és el NIF (o el document que vau presentar en el moment de fer-vos el carnet), sense espais i en lletres minúscules.

El nostre servidor intermediari recordarà les vostres credencials durant 30 minuts, transcorreguts els quals us tornarà a demanar que us identifiqueu.

Configurar el servidor intermediari depèn del navegador que feu servir i el sistema operatiu que empreu. Busqueu més informació a l'ajuda del vostre navegador d'internet.