Guia per a connectar-se des de casa

Per a poder accedir als recursos de la Biblioteca de Catalunya heu de configurar un servidor intermediari (proxy) al vostre navegador d'internet.

L'adreça IP del servidor intermediari de la Biblioteca de Catalunya és: 84.88.64.79

I el port que heu de configurar és el: 8080

Un cop configurat ja podeu accedir als recursos de la Biblioteca, però abans se us demanarà un usuari i contrasenya. L'usuari és el codi de barres que teniu al vostre carnet de lector. La contrasenya és el NIF (o el document que vau presentar en el moment de fer-vos el carnet), sense espais i en lletres minúscules.

El nostre servidor intermediari recordarà les vostres credencials durant 30 minuts, transcorreguts els quals us tornarà a demanar que us identifiqueu.

Configurar el servidor intermediari depèn del navegador que feu servir i el sistema operatiu que empreu. Busqueu més informació a l'ajuda del vostre navegador d'internet.