Menú superior

Estàs a: Inici / Coneix-nos / Ajuda'ns / Donació a la BC
Donació a la BC

La biblioteca rep donacions de documents que fa accessibles als usuaris des del catàleg. Els donatius es poden lliurar en mà a les Sales de lectura o al Servei d’Adquisicions; també es pot contactar primer per telèfon al 93 270 23 00, per correu (adquisicions@bnc.cat)  o mitjançant el formulari de més avall. 

Si fas una donació podràs practicar una deducció del 25% sobre l’import de l’aportació en la quota de l’impost personal sobre la renda de les persones físiques (llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i dels incentius fiscals al mecenatge).

Relació de donants

(*) Camps obligatoris
 (**) Almenys un dels dos camps és obligatori

Dades de contacte
Dades de la donació
Llibres antics i moderns, manuscrits, partitures,etc.
Publicacions periòdiques (diaris, revistes, etc.)
Documents sonors i audiovisuals (discos, vídeos, CDs, etc.)
Gravats, cartells, mapes, goigs, estampes, etc.

Podeu destacar aspectes que descriguin el contingut de la vostra donació, per exemple, la temàtica, l'abast cronològic, l'estat físic, indicar si es tracta d'una col·lecció amb un interès o singularitat especials; en el cas de les revistes, dir si estan relligades; l’espai que ocupen els documents (metres de prestatgeria o nombre de caixes si fos el cas), etc.

Observacions

Vull rebre una còpia de la sol·licitud a la meva adreça electrònica

De conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que les seves dades personals seran incorporades a un fitxer el titular del qual és la Biblioteca de Catalunya amb la finalitat de gestionar i facturar les peticions de reprografia i de préstec interbibliotecari, explotació estadística, estudis i informes de gènere.

Les seves dades personals seran tractades amb la màxima confidencialitat i amb el deure de secret requerit. La Biblioteca de Catalunya ha adoptat les mesures tècniques i organitzatives definides en el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la LOPD 15/1999.

Pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, mitjançant comunicació escrita, a la Biblioteca de Catalunya, c/ Hospital, 56 de Barcelona-08001.

Podeu fer arribar els vostres suggeriments a: bustia@bnc.cat

(1) El correu electrònic no és obligatori, però introduir-lo ens permetrà un contacte més àgil.