BIBLIOTECA

DE CATALUNYA

DIRECTORA
Eugènia Serra

EXPOSICIÓ

ORGANITZACIÓ
Biblioteca de Catalunya

COMISSARIAT
Anna Gudayol. BC
Jaume Clarà. BC

COORDINACIÓ
Àrea de Difusió. BC

CONSERVACIÓ PREVENTIVA
Servei d’Emmagatzemament,
Preservació i Conservació. BC

FOTOGRAFIES
Digitalització. BC

PRODUCCIÓ WEB I AUDIOVISUALS
Àrea de Tecnologia de la Informació. BC

DISSENY GRÀFIC
Hobra design
www.hobradesign.com

DISSENY DEL MUNTATGE
Llamazares Pomés Arquitectura
www.llamazarespomes.com

PRODUCCIÓ
AREA DE IMAGEN SARRIA 2000
www.areadeimagen.com