3.4 Disseny. Ontologies

3.4 Disseny. Ontologies9

3.4.1 Una vegada satisfets aquests requisits constituents, el disseny d'un sistema viable de metadades prendrà la seva forma a partir d'un cert model o esquema conceptual o ontologia. Hi ha diferents ontologies rellevants en funció de les operacions que s'hagin de dur a terme. Es recomana el model CRM (Conceptual Reference Model, http://cidoc.ics.forth.gr/) del CIDOC per al sector del patrimoni cultural (museus, biblioteques i arxius). L'esquema FRBR (Functional Requirements for Bibliographic Records, http://www.loc.gov/cds/FRBR.html) serà apropiat per a un arxiu format principalment per enregistraments d'interpretacions musicals o d'obres literàries, millor encara si s'utilitza en combinació amb RDA (Resource Description and Access) i DCMI (Dublin Core Metadata Initiative). Al seu torn, COA (ContextualOntologyArchitecture, http://www.rightscom.com/Portals/0/Formal_Ontology_for_Media_Rights_Transactions.pdf) serà l'ontologia adequada quan la gestió de drets sigui capital, així com també l'estàndard de gestió de drets proposat pel Motion Picture Experts Group, MPEG-21. RDF (Resource Description Framework http://www.w3.org/RDF/), una especificació versàtil i relativament lleugera, que cobra especial interès en entorns on els recursos de la WWW són creats pel repositori d'arxius digitals; això admet també aplicacions populars com les RSS (Really Simple Syndication) per a la redifusió d'informació (information feeds). Es poden trobar noves propostes per a la millora de la gestió i interpretació automatitzada de metadades entre les ontologies emergents que fan servir OWL (Ontology Web Language). La definició i la lectura de les ontologies definides en llenguatge OWL es poden dur a terme fàcilment mitjançant l'eina lliure Protégé, de la  Stanford University, http://protege.stanford.edu/. Es pot emprar OWL tant per a una definició simple de termes com per a la modelització complexa basada en programació orientada a objectes.

 


9  Segons el World Wide Consortium (W3C) una ontologia defineix els termes utilitzats per a descriure i representar una certa àrea del coneixement. Usen ontologies la gent, les bases de dades i les aplicacions que necessiten compartir la informació d'un cert domini (entès simplement com una àrea específica del coneixement, com ara la medicina, la indústria mecànica, immobiliària, de l'automòbil, financera, etc.). Les ontologies inclouen definicions de conceptes bàsics manejables per part de màquines ordinadors) dins d'un domini donat, així com les relacions entre aquests conceptes (cal notar que, tant aquí com en tot el document, la definició no és usada en el sentit tècnic donat pels experts en lògica). Les ontologies codifiquen els coneixements propis d'un domini i també coneixements que abasten diversos dominis. D'aquesta manera, permeten que el coneixement sigui reutilitzable.

______________________________

<--anterior     SUMARI    següent-->

                    CAP. 3