5.1 Introducció

5.1.1 La primera part del procés de digitalització, i la més significativa, és l'optimització de l’extracció de senyal dels suports originals. Com a principi general, els originals s’han de mantenir indefinidament per a una possible futura consulta. Tanmateix, per dues raons senzilles i pràctiques, qualsevol transferència ha d'intentar extreure el senyal òptim de l'original. En primer lloc, el suport original pot deteriorar-se, i la reproducció futura podria no assolir la mateixa qualitat, o de fet esdevenir impossible; i en segon lloc, l'extracció de senyal és un esforç que requereix tant de temps que les consideracions financeres aconsellen optimitzar-ho en el primer intent.

 

 ____________________________

<--anterior    SUMARI    següent-->

                    CAP. 5