5.2.8 Discs de calibratge

5.2.8.1 El calibratge d'un sistema d'àudio consisteix a aplicar una entrada definida i mesurar la sortida corresponent en un marge de freqüències. Un preamplificador / equalitzador es pot calibrar subministrant a la seva entrada un senyal constant de freqüència variable, carregat amb la impedància correcta. La mesura consistirà en el traçat (o el registre de dades) de la sortida respecte a la freqüència. Hi ha aparells automàtics que efectuen aquesta tasca. En termes pràctics l'entrada prové d'una càpsula fonocaptora, un transductor capaç de convertir una entrada mecànica en energia elèctrica de sortida i que requereix per tant un senyal de calibratge mecànic. Quan els enregistraments mecànics estaven disponibles al mercat es van produir discs de prova amb aquesta finalitat. L’Audio Engineering Society (AES), a través del seu Comitè de Normalització, està duent a terme un projecte actiu de desenvolupament i publicació d'una sèrie de discs senzills de prova, tant per a discs de solc ample com per a discs de microsolc. Els conjunt de discs de calibratge de l’AES per a reproductors de 78 rpm Calibration Disc Set for 78 rpm Coarse-Groove Reproducers. AES Cat. No.AES N-S001-064 es pot aconseguir al lloc web de l’AES: http://www.aes.org/standards/data/x064-content.cfm

5.2.8.2 Si el calibratge per mitjà d'un disc de prova s'ha realitzat amb la suficient resolució, la corba traçada pot ser considerada com una gràfica de la funció de transferència de la càpsula o de la combinació càpsula- preamplificador-equalitzador. A part del fet que la inspecció visual de la corba avisarà l'operador de deficiències greus, realment pot formar la base d'un filtre digital per a desfer la correlació entre el senyal digitalitzat i el registre mecànic, per fer-lo independent de la càpsula emprada (i del preamplificador i de l’equalitzador). Tot el que cal és garantir que no s'hagi modificat cap paràmetre entre l'ús del disc de prova i el del disc mecànic que es vol transferir (l'ideal seria, de fet, que els materials del disc per a les dues entrades es comportessin de la mateixa manera). (Per més detall, vegeu Brock-Nannestad, 2000).

 ____________________________

<--anterior    SUMARI    següent-->

                   CAP. 5.2