5.4.11 Reducció de soroll

5.4.11.1 El senyal enregistrat en una cinta pot haver estat codificat de certa manera per a emmascarar el soroll inherent del suport. Això es coneix com a reducció de soroll. Si la cinta s'ha codificat durant l’enregistrament, la descodificació es durà a terme amb el mateix tipus de sistema, adequadament alineat. Els sistemes de reducció de soroll més comuns són Dolby A i Dolby SR (professionals), Dolby B i Dolby C (domèstics), els poc emprats dBx de tipus I (professional) i II (domèstic), i Telcom.

5.4.11.2 L'alineament de les característiques d’enregistrament i reproducció de la platina de casset és fonamental per al correcte funcionament dels sistemes de reducció de soroll, i sovint les cintes professionals codificades inclouen els tons d’alineament característics. El nivell de sortida, així com la resposta de freqüència, poden alterar la resposta del sistema de descodificació; també és important assenyalar que la reducció del soroll es pot aplicar tant a l’equalització IEC com a la NAB, i s’ha de reproduir correctament. Dolby B i Dolby C s’inclouen habitualment en els magnetòfons de casset professionals dels darrers anys; aquests tipus d’enregistrament normalment no inclouen tons d’alineament i tenen un efecte menys evident en el senyal que en els sistemes professionals.

5.4.11.3 Tot i que és possible transferir l'àudio d'una cinta codificada i fer una descodificació posterior, les múltiples variables en l'alineament poden agreujar els errors i fer que sigui difícil descodificar amb precisió un cop transferida la cinta. La descodificació es realitza millor en el moment de la transferència.

5.4.11.4 Llevat que es trobi documentat, és difícil avaluar si un casset s’ha enregistrat amb un sistema de reducció de soroll. Com amb l’equalització, la manca de documentació pot obligar l'operador a prendre decisions basades en l’oïda. Generalment la reproducció correcta es caracteritza per un nivell uniforme de soroll de fons, mentre que la fluctuació d'aquest nivell indica un mal ajustament de reproducció; un analitzador espectral pot ser útil. Si l’ús de reductors de soroll no es pot determinar, cal transferir les còpies de les cintes planes, és a dir, sense reducció de soroll.

 ____________________________

<--anterior    SUMARI    següent-->

                   CAP. 5.4