5.4.15 Formats magnètics de dictat d’oficina

5.4.15.1 En les dècades posteriors a la Segona Guerra Mundial va aparèixer una àmplia varietat de formats de dictat d’oficina amb suport magnètic. Les necessitats de l'oficina són diferents de les d'altres àmbits d'enregistrament d'àudio, i això es reflecteix en el seu disseny: les prioritats eren un pes i una mida reduïts, facilitat d'ús i velocitat variable, en general a costa de la qualitat d'àudio. Els sistemes magnètics de dictat poden dividir-se en formats basats en cinta i no basats en cinta.

5.4.15.2 “Cinta”, en aquest context inclou diverses formes de fil magnètic (vegeu 5.4.14), bobina i casset. Alguns formats es poden reproduir amb equips estàndard (per exemple, els formats de casset no estàndard de vegades es poden reubicar i reproduir en una carcassa de casset estàndard), mentre que altres només es poden reproduir en les màquines originals especialitzades. Si existeixen ambdues opcions, caldrà prendre una decisió. La primera opció implica la utilització d’un equipament d'alta especificitat, relativament fàcil de mantenir, però que al mateix temps podria tenir problemes de compatibilitat respecte a amplada de la cinta, configuració del capçal, velocitat de reproducció, equalització, reducció de soroll, etc. La segona ofereix millor compatibilitat entre el format i la màquina reproductora, però molt probablement a costa d'especificacions inferiors i necessitats esotèriques de manteniment de l'equipament original del format específic. Els formats basats en cinta es poden subdividir entre els de velocitat lineal i els de velocitat no lineal. Els primers presenten menys problemes si es reprodueixen en aparells convencionals; els segons també es poden reproduir d'aquesta manera, però caldrà ajustar la velocitat (vegeu 5.4.9).

5.4.15.3 Els formats no basats en cinta inclouen una desconcertant varietat de discs, cintes, rotlles i fulles, tots ells amb superfícies recobertes de material magnètic, enregistrats i reproduïts amb capçals teòricament similars als de les platines convencionals. Per tant, amb prou experiència, temps i diners podria ser possible construir aparells per reproduir alguns d'aquests formats, incorporant certs dels components més comuns d’un magnetòfon. En molts casos, però, la localització d'una màquina de reproducció original pot ser més factible, o pot ser possible contractar un especialista que pugui fer-ho.

_____________________________

<--anterior    SUMARI    següent-->

                    CAP. 5.4