5.4.17 Detecció de senyal i càrrega automàtica (problemes i beneficis)

5.4.17.1 Es recomana escoltar activament totes les cintes alhora que es transfereixen per a la preservació. Però en resposta a la gran quantitat de material per transferir i conservar, alguns fabricants de sistemes digitals d'arxiu han desenvolupat formes automàtiques de seguiment i detecció de fallades del senyal que permeten la possibilitat de fer transferències sense vigilància. L'estalvi de temps és evident, ja que un operador podrà realitzar diverses transferències de manera simultània. Els sistemes en si semblen donar el millor resultat amb col·leccions majoritàriament homogènies, enregistrades en suports estables que puguin ser tractats de forma idèntica. Això s’ha fet evident en la satisfactòria implementació duta a terme en arxius de difusió on el contingut és en gran mesura de qualitat similar, la col·lecció és gran i es disposa dels recursos per a construir, gestionar i executar aquests sistemes. En el cas de material que requereix tractament individual (i això és típic en la majoria de col·leccions de recerca i patrimoni) els beneficis d'un sistema automatitzat no són tan evidents.

 

 ____________________________

<--anterior    SUMARI    següent-->

                   CAP. 5.4