5.4.2 Selecció de la millor còpia

5.4.2.1 Els suports enregistrables com la cinta magnètica no acostumen a tenir múltiples còpies de la mateixa generació. Amb l'excepció de cassets, les cintes d'àudio molt rarament es van duplicar en massa, per la qual cosa l'arxiver de so ha de triar entre còpies de diferents generacions. Per regla general, amb finalitats de preservació la còpia original és la millor. No obstant això, la cinta original pot haver patit algun tipus de degradació física o química, com la hidròlisi, de tal manera que una bona cinta duplicada abans de la degradació patida per l’original podria ser millor. Les cintes rarament mostren signes visibles de deteriorament o dany, de manera que si hi ha múltiples còpies d’un article el millor enfocament és bobinar amb cura les cintes sobre transport i escoltar-les per determinar la millor còpia.

5.4.2.2 També el conservador ha de prendre una decisió des d’un punt de vista del valor històric o artístic per assegurar la selecció de la còpia més adequada o més completa. Això és principalment un problema si les cintes s'han produït com a resultat d'un procés de producció seqüencial, com la masterització o la producció de so per a cinema o vídeo.

_____________________________

<--anterior     SUMARI     següent-->

                   CAP. 5.4