5.4.5 Equips de reproducció: magnetòfons de casset professionals

5.4.5.1 Actualment no hi ha disponibles magnetòfons de casset professionals nous. Encara més, el mercat de segona mà per a aquestes màquines no és tan fort com el dels magnetòfons de bobina oberta, per la qual cosa és difícil trobar l'equip adequat. Això s’ha convertit en un seriós problema per als arxius de so, ja que moltes de les col·leccions tenen un gran nombre de cintes de casset enregistrades. Per tant, esdevé una qüestió prioritària per a qualsevol col·lecció amb cassets cercar i adquirir màquines professionals per a la reproducció. Les característiques que distingeixen un equip professional d'un equip domèstic, a més de les especificacions de reproducció, inclouen una construcció mecànica sòlida, capacitat d'ajustar les característiques de reproducció i l'azimut del capçal i l’opció de sortides d'àudio balancejades. Moltes màquines d'alta qualitat per a audiòfils disposen d’algunes d’aquestes característiques. Les característiques d'un equip d'arxiu adequat per reproducció de cassets són les següents:

5.4.5.2 Velocitat de reproducció de 1 7/8 ips (4,76 cm/s) (nota: velocitats de 15/16 ips i 3 ¾ ips també poden ser necessàries per a la reproducció de cintes especials).

5.4.5.3 Variació de la velocitat menor de 0,3 %. Ploricó i tremolor (wow & flutter) ponderat menor de 0,1 %.

5.4.5.4 Resposta de freqüència en reproducció de 30 Hz a 20 KHz, +2, -3 dB.

5.4.5.5 Capacitat de reproducció de cassets de tipus I, II i IV (segons convingui).

5.4.5.6. La majoria de magnetòfons de casset seleccionen automàticament l'equalització correcta de reproducció quan determinen el tipus de cinta mitjançant la lectura dels forats o osques en la part superior de la carcassa. Certes màquines no llegeixen les osques, sinó que disposen d’un botó que l'operador utilitza per a seleccionar l'equalització adequada. Les cassets de tipus III poden ser problemàtiques, ja que tenen carcasses idèntiques a les cassets de tipus I, però requereixen la mateixa corba d'equalització de reproducció que les cassets de tipus II. Si el magnetòfon no té una opció explícita per a reproduir cassets de tipus III, pot ser necessari utilitzar una platina amb equalització ajustable o reubicar la cinta en una carcassa de tipus II (vegeu la secció 5.4.12.5, «Carcassa de casset»).

 ____________________________

<--anterior    SUMARI    següent-->

                   CAP. 5.4