5.5.5 Sistemes comuns i característiques: els sistemes de casset

5.5.5.1 L'R-DAT (comunament conegut com a casset digital o simplement DAT) és l'únic sistema d'ús habitual que utilitza un format de casset desenvolupat específicament per a enregistraments d'àudio digital. Les cintes DAT s'han emprat àmpliament en enregistraments d’estudi i de camp, en la difusió i en arxius. Els equips de DAT nous pràcticament han desaparegut del mercat. Obtenir màquines professionals de segona mà és una solució, però presenten problemes de manteniment a mesura que els subministraments de peces de recanvi es van esgotant.

5.5.5.2 Alguns aparells enregistradors d'última generació operen fora de l'especificació. Permeten per exemple l’enregistrament a alta resolució de 96 KHz i 24 bits (a doble de velocitat), l'enregistrament del codi de temps (SMPTETimecode) o la quantificació amb la tecnologia Super Bit Mapping, basada en principis psicoacústics d’anàlisi per bandes crítiques a fi de maximitzar la qualitat de so d'àudio digital a 16 bits. Gràcies a aquesta tecnologia, els enregistraments originals a 20 bits es requantifiquen a 16 bits mitjançant un filtre de realimentació negativa de l’error de quantificació. Aquest filtre dóna forma de manera òptima a la corba espectral associada a l'error de quantificació, segons el que es determini per l'anàlisi de les característiques d'emmascarament i el nivell equivalent del senyal d'entrada a curt termini. A través d'aquesta tècnica, es disposa d’una qualitat subjectiva de so equivalent a disposar de 20 bits, en un enregistrament de DAT de 16 bits reals. La màxima qualitat s'assoleix només amb senyals que continguin freqüències inferiors als 5-10 KHz. Aquesta tecnologia no requereix una descodificació especial durant el procés de reproducció.

 

 

Mode    d’enregistrament i reproducció

Cinta    preenregistrada (només per a reproducció)

Estàndard

Estàndard

Opció    1

Opció    2

Opció    3

Pista    normal

Pista    ampla

Nombre    de canals

2

2

2

2

4

2

2

Freqüència    de mostreig (KHz)

48

44,1

32

32

32

44,1

Nombre    de bits de quantificació

16    (lineal)

16    (lineal)

16    (lineal)

12 (no    lineal)

12 (no    lineal)

16    (lineal)

Densitat    d’enregistrament lineal (quilobits per polzada)

61,0

61,0

61,1

Densitat    d’enregistrament superficial (megabits per polzada quadrada)

114

114

76

Taxa    de transmissió (megabits per segon)

2,46

2,46

2,46

1,23

2,46

2,46

Capacitat    del subcodi (quilobits per segon)

273,1

273,1

273,1

136,5

273,1

273,1

Modulació

Conversió    8-10

Correcció

Reed-Solomon    doble

Seguiment

Seguiment    de pista automàtic d’àrea dividida

Dimensions    del casset (mm)

73 x    54 x 10,5

Duració    d’enregistrament* (min)

120

120

120

240

120

120

80

Amplada    de cinta (mm)

3,81

Tipus    de cinta

Partícula    de metall

Òxid

Gruix    de cinta (µm)

13±1µm

Velocitat    de la cinta (mm/s)

8,15

8,15

8,15

4,075

8,15

8,15

12,225

Distància    entre pistes (µm)

13,591

13,591

20,41    (pista ampla)

Angle    de pista

6        22 ’ 59 ” 5

6        23 ’ 29 ” 4

Tambor    estàndard

Ø30    mm, 90     contacte

Velocitat    de revolució del tambor (r.p.m.)

2000

1000

2000

2000

Velocitat    relativa (m/s)

3,133

1,567

3,129

3,133

3,129

Azimut    del capçal

±20    

Taula1 Secció 5.5 Especificacions dels diferents modes d’enregistrament i reproducció de DAT per a cintes verges i preenregistrades

*  Hi ha diverses longituds de cinta, cadascuna amb una capacitat diferent. Algunes cintes, especialment les dissenyades per a enregistrar dades, superen les capacitats que es descriuen a la taula (n.dels t.).

5.5.5.3 El DCC (Digital Compact Cassette) de Philips es va introduir (sense èxit) com un producte de consum que oferia certa compatibilitat amb cintes analògiques compactes mitjançant la capacitat de reproducció de cassets analògics en els equips DCC. Avui dia el DCC es considera obsolet.

Format

Variants

Tipus    de suport

Pistes    d’àudio i dades

Estàndards    d’àudio digital acceptats

Interfície

Casset    Digital o R-DAT

Codi    de temps no és part de l’estàndard R-DAT però es pot    implementar en el subcodi. Alguns DAT preenregistrats empren cinta    ME (metall evaporat)

Casset    amb cinta de partícula de metall de 3,81 mm

Estèreo.    El subcodi inclou marcadors estandarditzats a més de bits    d’usuari per a extensions de propietat

PCM de    16 bit a 32, 44,1 i 48KHz

AES-422    a les màquines professionals. S/PDIF estàndard.

DCC

 

Casset    de CrO2 de    3,81 mm

Estèreo.    L’estàndard de metadades accepta dades descriptives mínimes

PCM    amb compressió PASC (reducció de bits de 4:1)

 

Formats    en cinta de vídeo: vegeu taula 4

 

 

 

 

 

Taula 2, secció 5.5 Cassets d’àudio digital

 

 ____________________________

<--anterior    SUMARI    següent-->

                   CAP. 5.5