5.5.8 Optimització de la reproducció

5.5.8.1 La identificació precisa del format i les característiques detallades del material d’origen són essencials per a assegurar una reproducció òptima. Això pot resultar complicat atesa la varietat de formats amb característiques físiques similars però diferents estàndards d’enregistrament. Cal netejar i alinear regularment les platines per a obtenir una reproducció òptima del senyal. Cal ajustar els paràmetres controlats per l'operador, com ara la desèmfasi, d’acord amb l’enregistrament original. Per a obtenir el senyal òptim en formats basats en vídeo pot ser necessari ajustar el control de seguiment de pista (video tracking). Cal també deshabilitar qualsevol circuit de compensació d'errors per drop-out (caiguda sobtada del nivell de senyal).

 

 ____________________________

<--anterior    SUMARI    següent-->

                   CAP. 5.5