5.5.9 Correcció d'errors causats per equips d’enregistrament desalineats

5.5.9.1 Un mal alineament dels aparells d'enregistrament dóna lloc a imperfeccions en els enregistraments que poden prendre formes múltiples. Malgrat que molts no es poden corregir (o es poden corregir poc), alguns es poden detectar i compensar objectivament. Cal prendre mesures de compensació en el moment de la reproducció, abans que el senyal sigui transferit a un altre suport.

5.5.9.2 L’ajustament dels equips digitals magnètics de reproducció amb l'objectiu de fer-los coincidir amb enregistraments desalineats requereix equipament de molt alt nivell i molta experiència en enginyeria. En la majoria de platines professionals es pot ajustar la relació entre els capçals de rotació i el recorregut de la cinta. Aquest ajustament pot produir una millora significativa en la correcció o encobriment d'errors especialment per a enregistraments en DAT, fins al punt de permetre la reproducció d'una cinta que es donava per perduda. No obstant això, els ajustos requereixen destresa i equipament especialitzat en mans de personal específicament capacitat. Després de completar la transferència, els tècnics de servei especialitzats han de retornar l'equip a la seva configuració estàndard.

 

 ____________________________

<--anterior    SUMARI    següent-->

                   CAP. 5.5