5.6.2 Estàndards

5.6.2.1 Estàndards de Compact Disc. L'estàndard del CD va ser originalment concebut per les empreses Philips i Sony. Els estàndards s’anomenen pels colors, començant pel Red Book (llibre vermell), que prové del Llibre vermell Philips-Sony de CD d'àudio digital i que també inclou CD gràfics, CD gràfics (ampliat), CD-Text, CD-MIDI, single de CD (8 cm), maxi-single de CD (12 cm) i single CDV (12 cm). L’estàndard Yellow Book (llibre groc) especifica el CD com a suport d'arxius de dades, mentre que el Green Book (llibre verd) descriu els CD-I de dades interactives, i el Blue Book (llibre blau) descriu el CD millorat (multimèdia). El White Book (llibre blanc) especifica les característiques del CD-V (vídeo), i l’Orange Book (llibre taronja) és l’estàndard que descriu els CD enregistrables i reenregistrables (descrit amb més detall al capítol 8). Aquests estàndards (dins de certs límits) es poden adquirir al lloc web de Philips http://www.licensing.philips.com/. Els utilitzen fonamentalment els fabricants. Les normes ISO que descriuen els CD es poden adquirir a través de la Secretaria Central de l’Organització Internacional de Normalització (International Organization for Standardization, ISO), a http://www.iso.org/. Per exemple, IEC 908:1987, Sistema d’àudio digital de disc compacte (CD-DA) (nota: IEC 908:1987 i el Llibre vermell de Philips-Sony són bàsicament equivalents); ISO 9660:1988, volum i estructura de fitxers (CD-ROM) (ECMA-119); i ISO/IEC 10149:1995, discs de 120 mm només de lectura (CD-ROM) (ECMA-130).

5.6.2.2 Estàndards de DVD: Hi ha una àmplia gamma d’estàndards ISO per a DVD. Però com als CD, també hi ha versions propietàries. Aquests estàndards tenen denominacions alfabètiques: DVD-ROM, l'estàndard de dades bàsic, s'especifica en el llibre A, DVD-Vídeo es descriu en el llibre B, DVD-Àudio en el llibre C, DVD-R en el llibre D i DVD- RW en el llibre E. Les normes ISO es poden adquirir a través de la Secretaria Central de l'Organització Internacional de Normalització (ISO), http://www.iso.org/. Per exemple, ISO 7779:1999/Amd 1:2003, especificació de mesura de soroll per a unitats de CD / DVD ROM; ISO/IEC 16448:2002 Tecnologia de la informació —disc DVD de 120 mm— de només lectura; i ISO/IEC 16449:2002, Tecnologia de la informació —disc DVD de 80 mm— de només lectura.

 

 ____________________________

<--anterior    SUMARI    següent-->

                   CAP. 5.6