5.6.3 Selecció de la millor còpia

5.6.3.1 A diferència dels processos de còpia analògic, que donen com a resultat inevitable una pèrdua de qualitat a causa de la pèrdua generacional, els diferents processos de còpia dels enregistraments digitals poden tenir resultats que van des de còpies degradades a causa de remostreigs o conversions d’estàndards a clons idèntics, que es poden considerar fins i tot millors que l’original (a causa de la correcció d'errors). En l'elecció de la millor còpia d’origen s'han de tenir en compte els estàndards d'àudio, com ara la freqüència de mostreig i el nivell de quantificació, així com altres especificacions com les metadades incrustades. A més, la qualitat de les dades dins de les còpies emmagatzemades es pot haver degradat amb el temps i potser s’hauran de confirmar amb mesures objectives. Com a regla general, s’ha d’elegir una còpia d'origen que resulti en una reproducció sense errors, o amb el mínim d’errors possible. Si en una col·lecció només hi ha una còpia amb una pobre condició física, és aconsellable contactar amb altres arxius de so per a determinar si és possible trobar una còpia millor conservada del mateix ítem.

5.6.3.2 Com a regla general cal escollir la còpia d'origen que presenti una reproducció sense errors o amb el mínim nombre d'errors possible. Els discs replicats són més estables que els suports enregistrables i en general són preferibles si existeix aquesta opció. La condició física pot proporcionar una indicació de qualitat, però, l'únic mètode cert per a l'elecció d'un disc lliure d'errors és mitjançant la institució de processos d’avaluació d’errors i generació d'informes com a part rutinària del procés de transferència. Fins i tot amb aquestes avaluacions i informes, l'extracció del millor senyal possible continua essent problemàtica, atesa la falta d’estàndards entre les unitats de lectura de disc, fet que significa que aparells diferents poden produir resultats diferents amb el mateix disc (vegeu 8.1.5 iscs òptics – estàndards). Com amb totes les transferències digitals, cal incloure a les metadades del fitxer digital un informe d'errors, juntament amb un registre de la unitat de lectura emprada.

 

 ____________________________

<--anterior    SUMARI    següent-->

                   CAP. 5.6