5.6.4 Compatibilitat de reproducció

5.6.4.1 La varietat d’estàndards i la manera com es poden codificar fan necessària la selecció correcta de l'equip de reproducció. El típic reproductor de CD domèstic, per exemple, probablement només aconseguirà reproduir CD-Àudio i les seves variants, mentre que la unitat de CD-ROM en un ordinador reproduirà tots els formats, encara que necessiti el programari adequat per a determinar el contingut. Els DVD no es poden reproduir en unitats de lectura o reproductors de CD, però en canvi moltes unitats de DVD són compatibles amb els CD.

5.6.4.2 En els quadres següents es presenta la compatibilitat entre algunes unitats i el seu suport adequat.

 

Tipus    de disc

Unitat    CD-ROM

Unitat    CD-RW o CD-R/RW

Unitat    CD-R

Lectura

Enregistrament

Lectura

Enregistrament

Lectura

Enregistrament

CD-ROM

No

No

No

CD-R

No

CD-RW

No

No

Taula 2, Secció 5.6 Compatibilitat de lectura i enregistrament, CD

Tipus    de disc

Unitat    domèstica de lectura DVD (només lectura)

Unitat    d’ordinador DVD-ROM (només lectura)

Unitat    DVD-R (G), enregistrament general –R

Unitat    DVD-R (A) d’enregistrament i creació –R

Unitat    DVD-RW d’enregistrament -RW general –R

Unitat    DVD+RW/R d’enregistrament +RW, +R

Unitat    DVD-RAM  d’enregistrament RAM

DVD-ROM

No

No

No

No

No

No

No

DVD-R    (A)

No

No

No

No

No

No

DVD-R    (G)

No

No

No

No

No

DVD-RW

No

No

No

No

No

No

DVD    + RW

No

No

No

No

No

No

DVD    + R

No

No

No

No

No

No

DVD-RAM

No

No

No

No

No

No

CD-ROM

No

No

No

No

No

No

No

CD-R

No

No

No

No

CD-RW

No

No

No

No

No

Taula 3, secció 5.6 Compatibilitat: DVD (mode d’enregistrament)

Tipus    de disc

Unitat    domèstica de lectura DVD (només lectura)

Unitat    d’ordinador DVD-ROM (només lectura)

Unitat    DVD-R (G), enregistrament general –R

Unitat    DVD-R (A) d’enregistrament i creació –R

Unitat    DVD-RW d’enregistrament -RW general –R

Unitat    DVD+RW/R d’enregistrament +RW, +R

Unitat    DVD-RAM d’enregistrament RAM

DVD-ROM

Normal-
ment    no

DVD-R    (A)

Majoritària
ment

Normal
ment

DVD-R    (G)

Majoritària
ment

Normal
ment

DVD-RW

Parcial
ment

Normal
ment

No

Normal
ment

Normalment

DVD    + RW

Parcial
ment

Normal
ment

Normal
ment

Normal
ment

Normal
ment

Normalment

DVD    + R

Parcial
ment

Normal
ment

Normal
ment

Normal
ment

Normal
ment

Normalment

DVD-RAM

Rarament

Rarament

No

No

No

No

CD-ROM

Depèn

No

Normalment

CD-R

Normal
ment

No

Normalment

CD-RW

Normal
ment

No

Normalment

DVD-Àudio
DVD-Vídeo

Totes    les unitats DVD haurien de poder llegir DVD-Àudio o DVD-Vídeo si    l’ordinador disposa del programari de DVD-Àudio o DVD-Vídeo    instal·lat. Les unitats DVD-RAM són qüestionables.

Taula 4 Secció 5.6 Compatibilitat de DVD (mode de lectura)

 

 ____________________________

<--anterior    SUMARI    següent-->

                   CAP. 5.6