5.6.7 Problemes amb DVD-àudio (DVD-A)

5.6.7.1 El DVD-àudio ofereix 6 canals de so amb l'estàndard de 24 bits i 96 KHz, o dos canals de 24 bits a 192 KHz, però les sortides digitals en la majoria dels reproductors de DVD estan limitades a 16 bits i 48 KHz de resolució com a mesura de control antipirateria. El DVD Forum ha seleccionat IEEE1394 (Firewire) com la interfície preferida digital per a DVD-àudio, a través del Protocol de Transmissió de Dades d’Àudio i Música (protocol A&M) (http://www.dvdforum.com/images/guideline1394V09R0_20011009c.pdf).

5.6.7.2 La descodificació de formats comprimits com MLP (Meridian Lossless Packing) es pot dur a terme en el reproductor o bé en un procés posterior. Els discs poden incloure versions alternatives o contingut addicional, com per exemple una mescla estèreo dels senyals de so envoltant (surround), pistes alternatives o d'acompanyament de vídeo, etc., que requereixen una pauta de decisió sobre la necessitat de recollir totes aquestes versions per a l'arxiu. També és important que el personal de l'arxiu sigui conscient que els discs híbrids, com els enregistrats d'acord amb l'estàndard del Llibre Blau de "CD millorat", poden contenir altres dades. Les dades addicionals gràfiques o de text poden ser components crítics de l'obra, i per tant en aquest cas serà necessari adquirir i conservar aquest contingut.

 

 ____________________________

<--anterior    SUMARI    següent-->

                   CAP. 5.6