5.7.1 Introducció

5.7.1.1 Moltes col·leccions es basen en programes d'enregistraments de camp, més que no pas —o més a més de— l'adquisició i preservació d'enregistraments històrics i la seva transferència a formats i sistemes estables d'emmagatzematge digital. Aquests enregistraments de camp es poden utilitzar en la creació de col·leccions d'història oral, programes d'interpretacions artístiques tradicionals o altres manifestacions culturals, poden ser enregistraments d'ambients, d'entorns o vida natural, o part de col·leccions de radiodifusió. Amb independència del seu propòsit i d'on acabin essent preservats a llarg termini, és molt més efectiu prendre certes decisions amb relació a la seva vida en arxiu precisament durant la planificació de les sessions d’enregistrament. En efecte, l'ús de formats o tecnologies inapropiades durant l’enregistrament pot limitar severament la vida útil i la usabilitat de l'àudio resultant.

5.7.1.2 Els enregistraments de camp es poden dur a terme en una gran varietat de localitzacions i situacions, i l'objectiu d'aquestes enregistraments pot ser qualsevol cosa que emeti so: des de gent, tecnologia, plantes o animals, fins a l'entorn mateix. S'efectuen enregistraments per a capturar un context acústic, aquell des d'on es troba i emet la font de so principal, o precisament amb la intenció contrària, intentant captar la font de so aïllada del seu context ambiental de manera que la tècnica d’enregistrament minimitzi l'entorn de la presa de so. Es realitzen enregistraments en salons ubicats en grans ciutats, terrasses de remots bungalous, o bé on no hi ha ni tecnologia ni societat que puguin fer-los possibles. La casuística és virtualment il·limitada. En conseqüència, aquest capítol sobre enregistraments de camp no pretén discutir detalls específics de la disciplina. Més aviat intenta respondre a un simple qüestió: Com s’ha de realitzar un enregistrament de camp de manera que el contingut es pugui arxivar i preservar a llarg termini de la millor manera possible?

5.7.1.3 Aquesta qüestió es situa en certa manera entre els capítols previs sobre extracció de senyal i els posteriors sobre tecnologies d'emmagatzematge digital. S'inclou en aquest punt perquè es refereix a la creació de contingut d'àudio digital, que serà al seu torn ingerit per un sistema d'emmagatzematge digital tal com ens mostraran els capítols següents.

 

 ____________________________

<--anterior    SUMARI    següent-->

                   CAP. 5.7