5.7.5 Transferència de dades i còpies de seguretat en enregistraments de camp

5.7.5.1 Els enregistraments de camp resulten especialment vulnerables durant les accions de camp, de manera que les còpies de seguretat serveixen per a reduir el risc de pèrdua. Un cop acabat l’enregistrament de camp se n’ha de fer una còpia, tan aviat com sigui possible. L'estratègia de còpies de seguretat va de la mà del flux del treball de camp, encara que en termes generals el flux de treball ha de prioritzar aquesta estratègia.

5.7.5.2 Els enregistraments sobre disc dur i memòries d'estat sòlid ofereixen una tecnologia basada en l'estructura de fitxers. Els fitxers enregistrats sovint són esborrats del suport en qüestió —sigui disc dur o targetes intercanviables— un cop la informació ha estat transferida a un altre format. Aquesta pràctica comporta un cert risc i s’ha de gestionar amb la màxima cura per a minimitzar la pèrdua de dades. Caldria, doncs, considerar el mitjà original d’enregistrament com el suport original durant tant de temps com sigui possible. El procés d'esborrament s'hauria de realitzar només un cop comprovada la correcta ingestió de les dades en el repositori d'acollida, no pas abans. En el cas que una llarga estada o un viatge requereixi l'acumulació i gestió de grans quantitats de dades que no poden ser arxivades immediatament, convé crear duplicats emmagatzemats in situ. Si el format utilitzat es basa en targetes flash o SD (Secure Digital) caldrà potser invertir en targetes addicionals que puguin ser emprades per a emmagatzemar permanentment les dades fins que el contingut pugui ser transferit a un sistema finalista. Si es tracta d’enregistraments sobre disc dur, o en general, sobre ordinador portàtil, hi ha l’opció de crear còpies de seguretat sobre dispositius autònoms d'emmagatzematge en disc dur fins a la transferència definitiva al repositori.

5.7.5.3 En termes pràctics, alguns dispositius permeten l’enregistrament en paral·lel sobre disc dur intern i targetes d'estat sòlid, o bé sobre disc dur extern. Això és un avantatge pel fet de permetre la creació automàtica de còpies de seguretat com a part mateixa del procés d’enregistrament, de manera que s'haurà de prendre en consideració sempre que sigui possible. Una alternativa és la creació manual de còpies in situ mitjançant l'ús de discs durs externs, ordinadors portàtils o en el pitjor dels casos dispositius òptics d'enregistrament sobre CD/DVD.

5.7.5.4 Certs dispositius generen automàticament noms de fitxers quan s'insereix un nou mitjà fungible o suport d'emmagatzematge. Sovint la numeració automàtica d'aquest procés s'inicia amb el mateix nombre per a cada nou mitjà fungible, de manera que el procés de còpia ha de ser curosament monitoritzat per a assegurar que els mateixos noms de fitxer aplicats sobre suports diferents poden ser adequadament complementats amb les seves metadades o notes de camp particulars. En el pitjor dels casos aquesta coincidència en la nomenclatura pot comportar l'esborrament accidental de fitxers amb el mateix nom. Per això convé determinar adequadament l'estratègia de denominació. Es recomana canviar el nom dels fitxers una vegada completat el procés de còpia de seguretat, sempre que el fitxer original no es vegi canviat ni modificat en cap altre aspecte.

 

____________________________

<--anterior    SUMARI    següent-->

                   CAP. 5.7