5.7.7 Metadades i eines de camp

5.7.7.1 Els enregistraments de camp s'interconnecten tant entre ells mateixos com amb relació a altres esdeveniments, objectes i informacions. Els desenvolupaments en les comunitats de recerca ens guien cap a la integració de metadades i dades a través de noves eines d'adquisició que documenten i relacionen diferents objectes en aspectes com el temps i el lloc on es van crear. Diferents projectes internacionals han anat creant eines que compleixen amb les demandes de diversos esquemes específics de metadades. Aquestes eines ofereixen col·leccions relativament completes de metadades, realitzen transferències sobre sistemes de bases de dades consolidades i garanteixen d'aquesta manera l'accés detallat a dades per a futurs investigadors. En el moment de la redacció d'aquest apartat, aquestes eines i conceptes estan encara en un estat inicial. Tendeixen, d'altra banda, a contenir dades específiques de certes disciplines, i per això no s'analitzen aquí. No obstant això, la recollida de totes les metadades tècniques descrites més amunt és clau per a la posterior compleció de sistemes futurs de gestió i accés a les dades. Totes les dades i metadades adquirides han de tenir en compte la compatibilitat de transferència al sistema final d'arxiu.. Fins que no es creïn estàndards es recomana l'ús de caràcters UNICODE i llenguatge XML.

5.7.7.2 Si les metadades es recol·lecten manualment, sense l'ajut d'eines automatitzades, es recomana l'ús de formats que facilitin la transferència a estructures estandarditzades de bases de dades. Com a alternativa, alguns instituts i arxius faciliten l'ús de les seves eines particulars, les quals s'utilitzaran si és possible durant el mateix treball de camp.

 

____________________________

<--anterior    SUMARI    següent-->

                   CAP. 5.7