6.2.2 Format

6.2.2.1 La IASA recomana l'ús de fitxers .wav o preferiblement BWF [EBU Tech 3285]. La diferència entre tots dos és que BWF conté un conjunt de capçaleres que es poden utilitzar per a organitzar i gestionar metadades. Encara que les metadades en BWF són adequades per a molts propòsits, en sistemes més sofisticats i situacions d'intercanvi pot resultar necessari un conjunt més complet de metadades. En aquestes circumstàncies s'utilitza sovint l'estàndard METS, Metadata Encoding and Transmission Standard (Estàndard de transmissió i codificació de metadades). L'esquema METS és un estàndard per a la codificació de metadades descriptives, administratives i estructurals relacionades amb els objectes d'una biblioteca digital, expressades mitjançant XML (eXtensible Markup Language). Un paquet METS consta de metadades i contingut, i s'utilitza sovint com a estàndard d'intercanvi entre arxius digitals.

6.2.2.2 Material eXchange Format (MXF) és un format de contenidor destinat als mitjans audiovisuals professionals i definit per un conjunt d'estàndards de la SMPTE (Society of Motion Picture and Television Engineers). El format MXF ha estat majoritàriament adoptat per la comunitat arxivística de vídeo, encara que també és capaç de gestionar àudio. Com METS, es tracta principalment d'un conjunt de metadades que envolta el contingut, en aquest cas, àudio. Tots dos formats són molt útils per a l'intercanvi i gestió de contingut i informació entre arxius i repositoris.

6.2.2.3 El format del paquet PSI dependrà del sistema, la mida i la sofisticació de la tasca. La creació d'un arxiu SIP és raonablement viable a partir de fitxers .wav, introdueix de forma manual al sistema la major part de les metadades necessàries i adquireix al mateix temps totes les metadades tècniques necessàries durant el procés d'ingrés. Això, però, serà apropiat només per a les col·leccions més petites. Per a les col·leccions més grans, amb grans quantitats de material i processos de digitalització separats i remots, caldrà construir sofisticats sistemes d'ingrés i intercanvi de dades que assegurin l’ingrés adequat del contingut en els sistemes d'emmagatzematge de dades. El programari de producció i verificació haurà de generar moltes d'aquestes dades en forma de fitxers XML estandarditzats que puguin ser utilitzats en termes de preservació. L’eina d’extracció de metadades de la National Library of New Zealand Metadata basada en tecnologia Java, és capaç d'extreure metadades de preservació a partir d'objectes digitals i lliurar-les en el format estandarditzat XML.

 ____________________________

<--anterior    SUMARI    següent-->

                   CAP. 6.2