6.3.10 Obsolescència de formats i cicles tecnològics

6.3.10.1 La naturalesa mateixa de l'emmagatzematge de dades comporta un progrés i un desenvolupament constants, la qual cosa implica canvis inevitables i una contínua obsolescència. La gestió realista del contingut a llarg termini ha d'assumir els fets i construir sobre la contínua evolució i actualització del maquinari i els mitjans fungibles. Encara que la infraestructura central com el cablejat de dades o les llibreries d'emmagatzematge pugui continuar en servei durant deu o fins a vint anys, les unitats individuals de lectura/escriptura i les cintes tenen una vida finita i molt menor. Tots els principals formats de cintes de dades disposen de plans de desenvolupament i projecten actualitzacions en períodes que van dels divuit mesos als dos anys. La retrocompatibilitat per a l'accés exclusiu de lectura es garanteix de vegades sobre una o dues generacions en qualsevol família comuna de dispositius. Com a resultat, cada generació de dispositius de cinta i els seus mitjans fungibles poden tenir viabilitat entre quatre i sis anys, després dels quals resulta essencial la migració de les dades a un nou format6. També el cost de manteniment del maquinari propi dels sistemes d'emmagatzematge massiu tendeix a incrementar-se notablement quan supera el temps de vida útil o el període de garantia. Aleshores pot resultar difícil l'obtenció de peces noves de recanvi per a les biblioteques o les unitats de cinta, per exemple. En la taula següent s'inclou un resum dels plans de desenvolupament de diferents fabricants. Molts formats disposen de compatibilitat exclusivament de lectura amb almenys una generació prèvia.

 

Família

1a    generació

2a    generació

3a    generació

4a    generació

5a    generació

6a    generació

Quantum

SDLT

SDLT220

110    GB

SDLT320

160    GB

SDLT600

300    GB

DLT-S4

800    GB

 

 

IBM

 

 

3592    2004

300    GB 40 MB/s

TS1    120 2006

700    GB 104 MB/s

 

 

Sun    - Storagetek

 

9940    B 2002

200    GB 30 MB/s

T10000    2006

500    GB 120 MB/s

T10000    B 2008

1    TB 120 MB/s

 

 

LTO

LTO-1    2001

100    GB 20 MB/s

LTO-2    2003

200    GB 40 MB/s

LTO-3    2004

400    GB 80 MB/s

LTO-4    2007

800    GB 120 MB/s

LTO-5    sense data (2009+)

1,6    TB 180 MB/s (estimat)7

LTO-6    sense data (2011+)

3,2    TB

270    MB/s (estimat)

Sony    S-AIT

S-AIT    2003

500    GB

30    MB/s

S-AIT2    2006

800    GB

45    MB/s

 

 

 

 

Sony    AIT

 

 

AIT-3    2003

100    GB

12    MB/s

AIT-4    2005

200    GB 24 MB/s

 

 

Taula 1 Secció 6.3: Pla de desenvolupament projectat per a cintes de dades

 


6 Això  comporta un certa generació de residus i impacte mediambiental que  va més enllà de l'àmbit de la discussió purament tecnològica,  encara que en realitat una biblioteca de cintes velles de dades  consumeixi a gran escala més polímers i derivats petroquímics per  producte que un sistema actual d'alta densitat, dotat de solucions  d'emmagatzematge robotitzades energèticament més eficients que  ocuparan, alhora, un menor espai físic. (n. de l'autor).

7 Aparegudes al gener de 2010, les cintes LTO-5 disposen d'una  capacitat de 1,5 TB i velocitat de transferència de 140 MB/s. (n. dels t.)

 

_____________________________

<--anterior    SUMARI    següent-->

                   CAP. 6.3