6.4.1 Introducció

6.4.1.1 Un cop iniciat el procés de conversió del contingut sonor a un format digital adient per a ser custodiat en un sistema d'emmagatzematge digital, tal com ja s'ha dit, queda per perfilar la gestió de la preservació permanent del contingut. La secció 6.3 Emmagatzematge d’arxiu, inclou una descripció de les qüestions que envolten la gestió del flux de bits, és a dir, la necessitat de garantir que totes les dades codificades digitalment retenen la seva estructura lògica a través de l'adequada gestió de la tecnologia d'emmagatzematge.

6.4.1.2 Hi ha encara un altre aspecte sobre la preservació de la informació digital, és a dir, la garantia d'accés al contingut codificat en els fitxers. OAIS denomina aquesta funció «planificació de la preservació» i la descriu com els serveis i funcions necessaris per al monitoratge de l'entorn [...] i la provisió de recomanacions que assegurin que la informació emmagatzemada [...] continua accessible a llarg termini per a la comunitat d'usuaris designada, encara que l'entorn informàtic original pugui, eventualment, resultar obsolet. (OAIS, 2002,4.2).

6.4.1.3 La planificació de la preservació és el procés que ens permet conèixer els aspectes tècnics del repositori, identificar les vies futures en el camí de la preservació i determinar l'oportunitat de dur a terme accions de preservació com, per exemple, la migració entre formats.

_____________________________

<--anterior    SUMARI    següent-->

                   CAP. 6.4