6.4.3 Factors de motivació i oportunitat

6.4.3.1 Encara que la sàvia elecció de formats estàndard i l'observança de les millors pràctiques, retardaran aquesta eventualitat, arribarà el dia en què s’imposi la necessitat de dur a terme una acció de preservació que permeti continuar garantint l'accés al contingut sonor emmagatzemat. La qüestió per a tot arxivista de so compromès amb el seu contingut digital és determinar amb precisió el quan i el com de l'operació.

6.4.3.2 S’estan desenvolupant un cert nombre d'iniciatives per a ajudar en la presa de decisions. Entre elles hi ha la Global Digital Format Registry (GDFR http://hul.harvard.edu/gdfr/), compromesa a donar suport a «l'ús efectiu, intercanvi i preservació de tot contingut codificat digitalment». Altres serveis donen recomanacions sobre els formats més adequats, com les facilitades per la Library of Congress (EUA) o The National Archives (Regne Unit).

6.4.3.3 Els factors que motivaran el responsable d'un arxiu sonor a dur a terme algun tipus d'acció de preservació seran la confirmació que un nou programari ja no interpreta un format antic, o bé la constatació que el sector en conjunt aposta per un nou format. El coneixement dels esdeveniments que anuncien canvis provindrà de la comprensió profunda de les noves tecnologies, la indústria, el sector i el mercat, i es recomana als arxivers de so que prenguin nota dels serveis d'orientació esmentats en el punt anterior.

6.4.3.4 Alguns programaris  i serveis en desenvolupament, com l’Automatic Obsolescence Notification System, AONS (Sistema automàtic de notificació d'obsolescència) seran capaços d'avisar els administradors de la col·lecció sobre els canvis que hagin ocorregut en el mercat que requereixen una acció (https://wiki.nla.gov.au/display/APSR/AONS+II+Documentation). La implementació d'aquests serveis tindrà lloc en paral·lel amb el desenvolupament del ja esmentat GDFR.

_____________________________

<--anterior    SUMARI    següent-->

                   CAP. 6.4