8.1.1 Introducció

8.1.1.1 Els CD enregistrables (CD-R) i DVD enregistrables (DVD-R/+R) s'han convertit en part integral de l’enregistrament i la distribució de molts tipus de materials d'àudio i audiovisuals. Encara que els CD i els DVD representen només una entre les moltes tecnologies d'emmagatzematge més accessibles i fiables, el format segueix essent popular per moltes raons, entre elles la seva popularitat i la facilitat d'ús. El CD va ser comercialitzat inicialment com el suport permanent perfecte, però aviat es va demostrar que no era pas així quan molts dels primers discs van començar a fallar. Tot i que el desenvolupament tecnològic posterior ha millorat molts dels defectes inicials del procés de fabricació, no es pot parlar de manera creïble d'un format permanent. De fet, els experts en arxius digitals en general reconeixen que cap suport és permanent, ans al contrari: els processos d'adquisició de dades, la transferència a sistemes d'emmagatzematge i la gestió i manteniment de dades, així com la provisió d'accés i la garantia d'integritat de la informació emmagatzemada presenten una nova gamma de riscs que cal gestionar per assegurar que els beneficis de la preservació digital i l'arxiu siguin reals. Una gestió inadequada d'aquests riscs pot resultar en una pèrdua significativa del valor de les dades i del contingut en general.

8.1.1.2 Els CD i DVD enregistrables sovint són les opcions escollides com a formats portadors de l'arxiu, però el risc de fallada d'un sistema d'emmagatzematge basat en aquest tipus de tecnologia és alt en comparació amb altres opcions. Un sistema integrat d'emmagatzematge digital massiu amb un programari adequat de gestió digital del repositori es considera l'opció més adequada per a la sostenibilitat de les dades a llarg termini. Pot haver-hi, però, circumstàncies en què un gestor de la col·lecció prengui la decisió d'usar discs òptics per a l'emmagatzematge.

8.1.1.3 Tenint en compte aquestes limitacions, és possible utilitzar discs òptics enregistrables com a vehicles fiables a curt termini, sempre que es segueixin amb cura les recomanacions següents.

 

_____________________________

<--anterior    SUMARI    següent-->

                   CAP. 8.1