8.1.10 Comprovació de l'estat de discs ja enregistrats

8.1.10.1 Si les dades d’un CD o DVD no van ser comprovades en el moment de la seva creació, és fonamental realitzar una anàlisi del seu estat actual. Cal sotmetre els discs a proves rigoroses d'error, ja que les seves taxes d'error actual tenen un paper important en la determinació de la subsegüent esperança de vida. Si es mesuren índexs d'error per sobre dels nivells estipulats al Quadre 1, cal transferir immediatament el contingut a un suport nou.

_____________________________

<--anterior    SUMARI    següent-->

                   CAP. 8.1