8.1.2 Formats d’enregistrament de CD-R i DVD-R

8.1.2.1 Hi ha dos enfocaments diferents per a la codificació d'àudio i vídeo en CD i DVD enregistrables: bé com a arxiu de flux d'àudio, bé com a arxiu de dades. En el primer d'aquests enfocaments el so s'enregistra en format CD-DA d'àudio (de manera que els discs podran reproduir-se en lectors de CD normals) o és codificat en format MPEG dins d’un DVD, fet que no garanteix la compatibilitat amb tots els lectors de DVD estàndard. Els dispositius autònoms d'enregistrament només podran treballar en aquests formats, i certs equips informàtics, opcionalment, també podran produir discs en aquests tipus de formats domèstics. L'ús d'aquests formats restringeix severament la possibilitat d'accés futur via Internet, i també limita les opcions de migració en la propera ocasió en què calgui actualitzar el portador. No es recomana, doncs, l'enregistrament de fluxos d'àudio per a l'emmagatzematge a llarg termini.

8.1.2.2 L'alternativa, l’enregistrament d'un fitxer que utilitza un equip informàtic basat en un sistema d'edició d'àudio i el guarda en un CD-R o DVD-R, és un mètode més fiable. L'enregistrament de fitxers en un CD-R de 650 MB permet emmagatzemar fins a 59 minuts d'àudio a 48 KHz/16 bits en codi PCM lineal, i 39 minuts per a fitxers de 48 KHz/24 bits PCM lineal. L'enregistrament de fitxers del mateix tipus de format en un DVD-R de 4,7 GB permet fins a 6 hores d'emmagatzematge d'àudio. Per aquesta raó, es recomana l'escriptura d'arxius de dades. A causa de la simplicitat i la ubiqüitat del PCM lineal (interpolat en estèreo) la IASA recomana l'ús de fitxers .wav o, preferentment BWF.wav (EBU Tech 3285) per a CD i DVD enregistrables com a formats de destí.

 

_____________________________

<--anterior    SUMARI    següent-->

                      CAP. 8.1