8.1.6 Descripció, complexitat i cost del sistema

8.1.6.1 Com s'ha assenyalat en el capítol 2, Principis digitals bàsics, gairebé totes les darreres generacions d'ordinadors tenen la potència suficient per a manipular fitxers grans d'àudio. Si el sistema compleix tots els estàndards establerts al capítol 2 pel que fa a l’equipament emprat per a la conversió i l'ingrés de dades d'àudio, la complexitat del sistema i el grau de coneixements tècnics necessaris per a gestionar aquests tipus de sistemes no són gaire superiors als necessaris per al funcionament d’un ordinador personal. Hi ha disponibles molts programes fiables d’enregistrament de CD i DVD que compleixen amb els estàndards requerits.

8.1.6.2 L'únic equip addicional necessari per a la producció de CD o DVD enregistrables és el dispositiu d'enregistrament, anomenat enregistrador o, popularment, cremadora. Les unitats es poden muntar dins del xassís de l'ordinador o a part, però connectades a l'ordinador. Les unitats internes es comuniquen amb l'ordinador a través de protocols com IDE o SCSI, i les externes mitjançant Firewire o USB. Algunes unitats produeixen taxes d'error de CD-R i DVD-R menors que altres, i és responsabilitat del personal avaluar i analitzar els resultats dels enregistraments de discs abans d'adquirir-ne una unitat (vegeu la secció 8.1.9 Errors, esperança de vida i proves d’anàlisi) .

8.1.6.3 La baixa complexitat del sistema, la fàcil disponibilitat de la tecnologia i el baix cost del suport fan que el CD-R i el DVD-R siguin una opció popular entre els arxius de so. De tota manera, com es demostra en el Capítol 6 Formats de destinació i sistemes per a la preservació, el cost d'un sistema d'emmagatzematge de dades més fiable és menor un cop es té en compte la col·lecció sencera, fins i tot per a col·leccions força petites.

_____________________________

<--anterior    SUMARI    següent-->

                   CAP. 8.1