8.2 Discs magnetoòptics

8.2.1.1 La primera edició en anglès del TC-04 descrivia els discs magnetoòptics (MO) com a possible format de destinació. En el moment d’aquella publicació havien arribat a una capacitat de 9,1 GB. Aquest va ser el darrer desenvolupament d'aquesta tecnologia. A hores d’ara, cal considerar aquest format en perill d'extinció. En conseqüència, amb el pas del temps serà difícil, si no impossible, obtenir suports i lectors adequats. Cal marcar tot el contingut en discs MO per a la migració a un sistema d'emmagatzematge adequat.

8.2.1.2 No obstant això, s'ha desenvolupat un nou format que utilitza el mateix cartutx estàndard de 5,25 polzades que els discs MO, anomenat UDO (Ultra Density Disk, o disc d’ultra densitat). Aquests discs utilitzen una tecnologia de canvi de fase similar a la dels CD-RW i només se'n diferencien pel fet de presentar-se en petites capses de l'estil dels MO que protegeixen els discs. El format UDO utilitza un làser blau (405 nm) amb un disc de doble cara. Alguns sistemes de maquinari permeten l'ús d'ambdues tecnologies, MO i UDO, en el mateix robot. El primer UDO es va presentar a la tardor de 2003 amb una capacitat d'emmagatzematge de 30 GB. Actualment els discs UDO disposen d'una capacitat de 60 GB, amb un full de ruta prometedor de 120 GB per al proper any, i l'especulació de 500 GB com a objectiu final4.

8.2.1.3 Certes proves i extrapolacions d’Arrhenius han estimat una vida útil de fins a 50 anys. Com s'ha esmentat anteriorment amb relació a altres suports, cal relativitzar la fiabilitat d'aquestes estimacions. També és molt més probable que l’obsolescència del format sigui el límit final de la seva viabilitat a llarg termini. Encara que UDO té alguns adeptes, la tecnologia no ha penetrat en el mercat de manera significativa i, en conseqüència, és un risc per a l'emmagatzematge d'arxius a llarg termini.

8.2.1.4 Tot i que els avenços tecnològics proporcionen el camí cap a la preservació a llarg termini del contingut d'àudio, convé que el conservador, l'arxiver i el tècnic responsables d'una col·lecció d'arxiu adoptin un enfocament conservador i acurat en l'adopció de qualsevol nova tecnologia.

 


4 A principis de 2011, el futur d'aquest format és incert. Actuament s'ofereix en la versió UDO2, amb capacitat de fins a 60 GB. Vegeu http://www.parstasmim.com/Resources/plasmon/UDO2_FAQ.pdf. (n. dels t.)

 

_____________________________

<--anterior    SUMARI    següent-->

                   CAP. 8