9.1.10 Resum

9.1.10.1 A l'hora de resumir la planificació de la preservació es recomana encaridament que els titulars de col·leccions audiovisuals aprofitin la necessitat de preservació dels seus recursos actuals com una oportunitat per a repensar la seva estratègia global. Convé examinar totes les possibilitats, des de la cessió total de la responsabilitat de preservació fins a l’assumpció plena i autònoma de la responsabilitat, passant per la cooperació o l'externalització de l'extracció de senyal i la preservació digital a llarg termini. Cada col·lecció és diferent i les institucions es mouen en una gran varietat de contextos. Aquestes múltiples possibilitats, que també canvien amb el temps segons els desenvolupament tècnics, faran difícil la presa de decisions sobre una base purament econòmica. En general, es recomana encaridament a tots els titulars de col·leccions audiovisuals, sobretot de petites col·leccions, l'establiment de relacions de cooperació per a gestionar els seus requisits de preservació. El grau de responsabilitat interna assumit en l'extracció de senyal i la preservació digital a llarg termini ha d'estar vinculat a la missió general de la institució i la seva col·lecció. Les institucions de la memòria poden prendre una decisió diferent de les de les col·leccions de recerca, que podrien tenir un fort interès en la disponibilitat dels seus documents d'àudio, però no incloure necessàriament com a activitat pròpia els processos que garanteixin la seva supervivència a llarg termini.

_____________________________

<--anterior    SUMARI    següent-->

                   CAP. 9