9.1.2 Responsabilitats d'arxius i col·leccions

9.1.2.1 La primera decisió que cal prendre és si una institució s’hauria d'involucrar en la preservació d'àudio digital. Sovint, les col·leccions d'àudio o audiovisuals arriben a institucions que tenen una varietat d'objectius entre els quals no s'inclou la preservació professional de materials d'àudio. La situació cada vegada més complexa de la preservació física d'una col·lecció d'àudio, l'obsolescència de l'equipament especialitzat de reproducció i la preservació digital a llarg termini poden suggerir un replantejament de la política de col·lecció i preservació. Si hi ha alternatives adequades, les col·leccions d'àudio es poden lliurar a institucions més especialitzades. Això no significa necessàriament renunciar totalment a la propietat d'una col·lecció: per exemple, es podria demanar a canvi a l'arxiu receptor la producció de còpies d’accés que es podrien mantenir –sense costos significatius– per a la posterior pròpia utilització. Es poden establir diverses possibilitats de retenció total o parcial o de cessió o traspàs dels drets de propietat, així com dels drets dels usuaris.

_____________________________

<--anterior    SUMARI    següent-->

                    CAP. 9