9.1.4 Massa crítica

9.1.4.1 La massa crítica en el camp de la preservació de so es refereix al punt en què el volum de la col·lecció és suficient per a justificar les despeses necessàries per a dur a terme internament totes les tasques. És difícil citar xifres concretes en la definició de massa crítica. Com més institucions professionals estiguin disponibles en un país o una regió, major serà la massa crítica; per altra banda, si només hi ha poques institucions dedicades a l’arxiu professional d'àudio, o si no n'hi ha cap de disponible, aleshores la massa crítica serà menor. Cal sempre referir la massa crítica a formats específics: discs de solc ample, discs de microsolc, cintes magnètiques de bobina, etc. En països o regions força desenvolupats la massa crítica serà com a mínim de l’ordre de milers d’ítems, però sovint institucions amb desenes de milers d’articles d'un tipus prenen una decisió ben argumentada d'externalització de l'extracció de senyal. En circumstàncies menys desenvolupades, es pot dur a terme amb èxit la transferència autònoma d'uns pocs milers d'ítems o hores.

9.1.4.2 La massa crítica dependrà també de l’homogeneïtat del material en el format respectiu. Les col·leccions homogènies es poden transferir amb un cert grau d'automatització. El cost associat a sistemes completament automatitzats generalment suggereix externalitzar a institucions o proveïdors de serveis que ofereixin transferències en paral·lel controlades per ordinador. Les col·leccions que consten de molts formats o suports diferents, o que pateixen d’una qualitat d’enregistrament variable –com sovint és el cas en les col·leccions de recerca– requereixen transferències manuals fiables, que es poden aconseguir internament a un cost menor, sempre que es disposi del coneixement especialitzat.

9.1.4.3 Fins i tot les fonoteques professionals de grans dimensions poden prendre en consideració l'enviament de parts de la seva col·lecció a institucions externes o proveïdors especialitzats per a processos de transferència, en especial per a certs suports històrics analògics i digitals.

_____________________________

<--anterior    SUMARI    següent-->

                    CAP. 9