9.1.6 Avaluació quantitativa de les dimensions del projecte

9.1.6.1 Tant si la preservació es duu a terme de forma autònoma, com si s'externalitza total o parcialment , l'avaluació quantitativa del projecte és un requisit previ indispensable per a la planificació seriosa de la preservació . Sovint es cometen greus i costosos errors en subestimar la quantitat de treball necessari per a l'extracció òptima del senyal dels suports originals. Per tant, el primer pas és comptar el nombre d’ítems i la seva durada potencial. En el cas de suports mecànics, cassets compactes i portadors òptics, hi ha una relació bastant clara entre el nombre d’ítems i els seus respectius temps de reproducció. Però en el cas de col·leccions de bobines obertes magnètiques pot ser més complicat, ja que el temps de reproducció depèn de la longitud de la cinta, la velocitat d’enregistrament i el nombre de pistes. No obstant això, amb un bon coneixement de la col·lecció en qüestió sovint es poden fer algunes suposicions ben fonamentades que condueixen a estimacions raonablement precises. En les col·leccions mal documentades o indocumentades (una situació freqüent en patrimonis de personalitats rellevants) aquest tipus d’avaluació pot requerir molt de temps.

9.1.6.2 Un cop s’hagi avaluat la durada dels materials per transferir, un segon factor important és la seva condició física. Els factors de temps esmentats en les oportunes seccions del capítol 5 Extracció de senyal de suports originals, es refereixen a peces ben conservades. Qualsevol mesura de neteja o restauració que sigui necessària pot augmentar considerablement el temps de transferència, i per tant s'ha d'incloure en els càlculs.

_____________________________

<--anterior    SUMARI    següent-->

                   CAP. 9