9.1.7 Jerarquia de transferència a suport digitals

9.1.7.1 El paràgraf 16 de la publicació IASA-TC 03, «La salvaguarda del patrimoni d'àudio: ètica, principis i estratègia de preservació», descriu com, a excepció dels discs de laca –que poden fallar en qualsevol moment sense previ avís– la seqüència de transferència d'una col·lecció específica és una decisió multifacètica basada en els requisits d'accés als documents, la seva condició física i, amb cada vegada més importància, la disponibilitat d'equips, recanvis i serveis de suport professionals. El projecte "Sound Directions" ha desenvolupat FACET1, una eina que avalua els paràmetres específics d'una col·lecció per ajudar a prendre decisions sobre una base força objectiva i traçable. Cal assenyalar, però, que l'obsolescència dels formats i altres problemes relacionats, com per exemple la retirada del suport de serveis professionals per a les màquines DAT, canvia ràpidament, fet que requereix un seguiment constant de la situació i una nova avaluació a intervals regulars.

 


1 FACET es va desenvolupar dins del projecte Sound Directions per a l’Arxiu de Música Tradicional d’Indiana University a Bloomington, EUA. http://www.dlib.indiana.edu/projects/sounddirections/facet

 

_____________________________

<--anterior    SUMARI    següent-->

                   CAP. 9