9.1.8 Preservació a llarg termini d'objectes digitals d'àudio

9.1.8.1 És força comú que, en iniciar la preservació digital, els costos d'emmagatzematge a llarg termini d'objectes digitals d'àudio es subestimin permanentment i persistentment. En el moment de la redacció, les despeses d'emmagatzematge professional es consideren de l'ordre d'un mínim de 5 $ EUA/GB/any2 per suport en emmagatzematge a gran escala (més de 5TB). Tot i que el preu de cost del maquinari està en declivi permanent, sempre es subestimen el costos de la gestió de l'emmagatzematge, la migració contínua a emmagatzematge de nova generació i l'allotjament en instal·lacions adequades (sales netes, etc). Com a objectiu polític, la UNESCO ha esperonat la indústria informàtica a assolir un cost d’1 $ EUA/GB/any a curt termini, propòsit que sembla lluny de poder ésser assolit. Algunes xifres detallades en un estudi de PrestoSpace mostren una tendència a l'estabilització de les despeses d'emmagatzematge a llarg termini en la xifra de 9 $ EUA/GB/any. Com que els objectes d'àudio digitals requereixen una mitjana de 2 GB/hora, fins i tot amb futures reduccions, els costos de preservació continuaran essent massa alts per a moltes institucions culturals.

9.1.8.2 La reducció dels costos d'emmagatzematge digital per a quantitats relativament petites només es podrà assolir si no s’incorporen els costos de mà d'obra involucrats en els processos manuals de petita escala. L'ús sistemàtic de programaris de codi obert podria fer viables processos autònoms semiautomatitzats per a requisits d'emmagatzematge de dimensió mitjana (10-20 TB) en un futur proper. Cal, però, no subestimar la participació del personal especialitzat necessari per a garantir la disponibilitat permanent d’arxius d’operació manual o semiautomàtica.

9.1.8.3 Alguns proveïdors de serveis han desenvolupat recentment estratègies acceptables de preservació externalitzada, basades a “mutualitzar” la utilització de sistemes professionals de gran escala d'emmagatzematge massiu amb esquemes específics d'accés als usuaris. La seva tarifa es basa generalment en la mida dels arxius digitals que s'emmagatzemen, la durada del contracte i els serveis associats. Per a arxius petits i mitjans això pot ser una solució atractiva, així com per als arxius a gran escala abans de decidir-se a invertir en la seva pròpia solució d'emmagatzematge.

 


2 Malgrat la diferència actual de valors monetaris, els dòlars i l'euro són aproximadament iguals en el món informàtic.

 

_____________________________

<--anterior    SUMARI    següent-->

                   CAP. 9