Menú superior

Estàs a: Inici / Serveis / Reproducció de documents
Reproducció de documents

Tríptic informatiu

L'autorització, tipus i lloc de reproducció depèn de cada material. La reproducció de materials de la sala de reserva té unes condicions especials.

Fotocòpies a Sala General

 • Obres de referència de la Sala General posteriors a 1900.
 • Monografies i revistes del fons general posteriors a 1958 de format 8au i 4rt.

Fotocòpies d’escàner a Sala General

 • Obres de referència de la Sala General anteriors a 1901 o fràgils o molt utilitzades.
 • Monografies i revistes del fons general anteriors a 1959.
 • Monografies i revistes del fons general posteriors a 1958 de gran format o fràgils.

Fotocòpies d’escàner a Sala de Reserva

 • Obres de Referència de la Sala de Reserva fràgils o molt utilitzades
 • Qualsevol document del fons de reserva.

Impressions d'ordinador d’autoservei

De qualsevol document accessible des del sistema informàtic de la BC.

Imatges digitals, fotografia, diapositiva

De qualsevol document bibliogràfic.

Fotocòpia de microfilms

A partir de materials disponibles en suport alternatiu.

Reproduccions sonores / AV

Del fons de Fonoteca en suport digital.

Les sol·licituds de reprografia es poden fer als taulells o bé a través del formulari web.

Terminis de lliurament

Fotocòpies, fotocòpies per escàner, imatges digitals de captura automàtica, fotocòpies en color
FINS A 20 REPRODUCCIONS

Immediat

Imatges digitals d’alta qualitat
FINS A 20 REPRODUCCIONS
   
Fotocòpies, fotocòpies per escàner, imatges digitals de captura automàtica, fotocòpies en color
MÉS DE 20 REPRODUCCIONS

24-48 hores

Imatges digitals d'alta qualitat, diapositives, fotografies tradicionals, fotocòpies de microfilm i digitalització de microfilm
MÉS DE 20 REPRODUCCIONS

15 dies

Enregistraments sonors o audiovisuals

7 dies

Preus públics per reproducció

Veure tots els preus

Reproducció de material bibliogràfic i documental

Fotocòpies A4-A3, fotocòpies per escàner, fotocòpies d’autoservei, fotocòpies d’autoservei microfilm-microfitxa, impressions d’autoservei  

0,25 €/u.

Fotocòpies en color

0,30 €/u.

Imatges digitals de captura automàtica

0,30 €/u.

Imatges digitals d'alta qualitat

1,00 €/u.

Suport CD i DVD

1,00 €/u.

Reproducció de material sonor i audiovisual. No inclou el suport

Reproducció de so (de suport analògic a digital o de digital a digital). 1 cançó o fragments fins a 4 minuts

1,00 €/u.

Reproducció audiovisual de suport analògic a digital
   
       Fins a 2 hores
       De 2 a 4 hores

 

15,00 €/u.
20,00 €/u.

Reproducció audiovisual de suport digital a digital fins a 2 hores

6,00 €/u.

Suport CD i DVD

1,00 €/u.

Preus públics per ús comercial

En el cas que la persona usuària destini les reproduccions a un ús comercial o lucratiu, ha d'abonar a la Biblioteca de Catalunya, a més de les tarifes de reproducció, les que estableix aquest apartat. Això no obstant, si els drets d’explotació de l’obra corresponen a un tercer, la persona usuària ha de sol·licita el permís i, si escau, remunerar la persona titular dels drets esmentats.

Imatge

Ús editorial

20,00 €/u.

Ús publicitari

60,00 €/u.

Ús en comunicació pública

60,00 €/u.

So

Ús editorial i en comunicació pública

20,00 €/cançó o fragment sonor de fins a 4 minuts

Ús publicitari

60,00 €/cançó o fragment sonor de fins a 4 minuts

Imatge mòbil

Ús editorial i en comunicació pública

20,00 €/hora o fracció

Ús publicitari

60,00 €/hora o fracció

Bonificacions

En els casos de sol·licituds d'institucions públiques i entitats privades sense ànim de lucre, s'aplica una reducció del 50%.
Si una sol·licitud és de 10 o més unitats o hores, s'aplica una reducció del 50%.

Exempcions

Els membres de l’IEC queden exempts de l’aplicació del preus per reproducció del material bibliogràfic per als seus treballs d’investigació.

Taxes per a reproduccions de fons de l’arxiu

Més informació

Al·legacions judicials

Fons Baró Castellet

Arxiu del comtat de Queralt

Fons Francesc Cardona

Arxiu del marquès de Saudin

Fons Magarola

Arxiudel marquesat de Moja

Hospital de la Santa Creu

Arxiu Salas-Milans

Junta de Comerç

Arxiu Sambola/Burgués

Pergamins

Arxiu administratiu de la BC

Protocols notarials

Batllia de Cardona

Sèrie general d'Arxiu

Comtat de Solterra

 

 

Fotocòpia d’escàner 150 dpi, en paper normal, blanc i   negre o color

0,45€

Imatges digitals de captura automàtica

0,45 €

Imatges digitals d’alta qualitat (1 imatge)

6,55€

Imatges digitals d’alta qualitat (2-50 imatges)

2,05€ 

 

Fotocopia de escaner 150 dpi, en papel normal, blanco y   negro o color

0,45€

Imágenes digitales de captura automática

0,45 €

Imágenes digitales de alta calidad (1 imagen)

6,55€

Imágenes digitales de alta calidad (2-50 imágenes)

2,05€ 

 

Fotocopia de escaner 150 dpi, en papel normal, blanco y   negro o color

0,45€

Imágenes digitales de captura automática

0,45 €

Imágenes digitales de alta calidad (1 imagen)

6,55€

Imágenes digitales de alta calidad (2-50 imágenes)

2,05€ 

Preus públics per ús comercial de fons de l'arxiu

En el cas que la persona usuària destini les reproduccions a un ús comercial o lucratiu, ha d'abonar a la Biblioteca de Catalunya, a més de les tarifes de reproducció, les que estableix aquest apartat. Això no obstant, si els drets d’explotació de l’obra corresponen a un tercer, la persona usuària ha de sol·licita el permís i, si escau, remunerar la persona titular dels drets esmentats.

Fotografia

Ús editorial

Entitats sense ànim de lucre

46,50 €

Entitats amb ànim de lucre

92,85 €

Ús publicitari

Entitats sense ànim de lucre

92,85 €

Entitats amb ànim de lucre

185,55 €

Ús en comunicació pública

Entitats sense ànim de lucre

92,85 €

Entitats amb ànim de lucre

139,55 €

Exempcions

Els membres de l’IEC queden exempts de l’aplicació del preus per reproducció del material bibliogràfic per als seus treballs d’investigació.

Formes de pagament

 • En efectiu o en targeta, al Servei d'Accés i Obtenció de Documents (Taulell de Reprografia).
 • En targeta a través del mòdul de pagament:  https://botiga.bnc.cat/tpv, un cop tingueu el número de pressupost i la referència d’usuari que us facilitaran quan formalitzeu la comanda.
 • Xec bancari o taló de compte corrent conformat o certificat per l'entitat bancària o la caixa d'estalvis. Si el pagament es realitza des de l'estranger, el xec o taló ha de ser conformat o certificat per corresponsal bancari espanyol.
 • Transferència bancària  al compte corrent del BBVA, IBAN: ES53 0182 6035 4002 0160 7033, a nom de la Biblioteca de Catalunya (Reprografia).
 • Gir postal adreçat a: Biblioteca de Catalunya, Secció d'Obtenció de Documents, c/Hospital, 56. 08001 Barcelona.
 • Domiciliació bancària: les persones o institucions que necessitin dels serveis de reproducció d'una forma continuada, poden obrir un compte dipòsit de quantitat variable, no superior als 300,00 €, al qual es carregaran els pressupostos acceptats, fins que aquest s'hagi exhaurit.

Recordeu que heu d’indicar en els pagaments el número del pressupost.

Tràmits de la sol·licitud

Pel servei immediat cal adreçar-se als taulells.
Pels encàrrecs cal:

 • Omplir l'imprès en paper o bé el formulari.
 • Acceptar el pressupost.
 • Abonar prèviament l'encàrrec, per alguna de les diverses modalitats de pagament.
 • A partir de la data de pagament comencen a comptar els terminis de lliurament del material.
 • En el cas de terminis de lliurament més llargs us avisarem per telèfon o correu electrònic quan tinguem el material fet.
 • Els pressupostos caduquen als 30 dies, si no es fa el pagament.

Horaris

Servei immediat: de dilluns a divendres de 9:00 a 19:30 i dissabtes de 9:00 a 13:30, llevat del servei d'imatges digitals que és de dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 i de 15:00 a 19:30. Encàrrecs i tràmits administratius (pressupostos, factures...): dilluns, dimarts, dijous i divendres de 9:30 a 14:00 i de 16:00 a 17:00h; dimecres de 9:30 a 14:00 i de 16:00 a 18:00h.

Lliurament del material

La recollida es pot fer a la biblioteca sense cost, demanar l’enviament per correu certificat (Espanya: 8,00 euros i estranger: 15,00 euros) o tramesa electrònica per Internet o correu electrònic (fins a 100 fitxers o 1GB, 1,00 euro).

Ús de la reproducció

Per a ús d'investigació: Les reproduccions obtingudes dels fons de la BC són únicament per a fins d’investigació.

 • Per a ús públic i/o comercial: El sol·licitant serà el responsable de tramitar i obtenir els permisos necessaris dels titulars dels drets de propietat intel·lectual.

Legislació i informació sobre propietat intel·lectual