Original en paper:
Ateneu Barcelonès

Abeja, La (Barcelona, 1862-66, 1870) 

Descripció del document

Document digitalitzat

Publicació editada a Barcelona entre 1862 i 1870 amb el subtítol "revista científica y literaria ilustrada, principalmente extractada de los buenos escritores alemanes por una sociedad literaria".

Dirigida per Antonio Bergnes de las Casas, incloïa traduccions d'obres literàries completes.