Academia calasancia, La (Barcelona, 1891-1931) 

Document digitalitzat Descripció del document

Ressenya de: Torrent, Joan; Tasis, Rafael (1966). Història de la Premsa Catalana. Barcelona: Bruguera, vol. I, pàg. 311

... publica articles i poesies en castellà i èn català ... El primer número era del 7 de novembre de 1891 i duu per subtítol: "Revista mensual órgano de la Academia Calasancia de las Escuelas Pías". L'any 19010 canviava aquest subtítol per "Revista católica decenal. Aparece los días 10, 20 y 30 de cada mes". És en aquesta data també que canvia la redacció, de la Ronda de Sant Pau, al Passeig de Gràcia, 7, per passar-la, l'any 1915, a Diputació, 277. Una de les finalitats d'aquesta publicació era contribuir a la difusión de las doctrinas católicas y a la defensa de las instituciones eclesiásticas; una altra, ejercitar a los Académicos en las tareas periódisticas. Als començos d'aquesta publicació, ens diu Givanel, el text català era en poca quantitat, però anys després es féu abundós, tant en els treballs literaris com científics. Tenia el format 183x113 mm i el preu, al començament, era de vint cèntims el número, i a partir de l'any 1920 d'una pesseta.

Document digitalitzat
Original en paper:
Arxiu Provincial de l’Escola Pia de Catalunya, Biblioteca de Catalunya i Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona