Aire libre (Barcelona, 1923) 

Document digitalitzat Descripció del document

Revista il·lustrada sobre esports publicada a Barcelona; sortiren 25 números entre el 26 de març i el 15 d'octubre de 1923, era de periodicitat setmanal amb irregularitats.

Document digitalitzat
Original en paper:
Biblioteca de l´Esport de la Generalitat de Catalunya