Amic (Barcelona, 1938) 


Document digitalitzat

Ressenya de: Torrent, Joan; Tasis, Rafael (1966). Història de la Premsa Catalana. Barcelona: Bruguera, vol. I, pàg. 852

L'1 de gener de 1938 trobem el primer número d'Amic, que és, segons el subtítol, una "Publicacio quinzenal per a l'esplai del soldat català de l'Exèrcit de la República editada pels Serveis de Cultura al Front del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya". Eren vuit pàgines a quatre columnes, de format 450x320 mm. El director d'aquesta revista, que era repartida gratuïtament, era Josep Janés i Olivé. El sumari del primer número d'Amic està integrat per treballs signats per Agustí Esclasans, Ramon Bech, Agustí Bartra, J. Gimeno-Navarro i Lluís Capdevila. Demés publicà pàgines humorístiques. Amic va aprèixer fins al desembre del 1938.

Document digitalitzat Descripció del document
Original en paper:
Biblioteca de Catalunya