Anti (Caldes de Montbui, 1931) 


Document digitalitzat

Ressenya de: Torrent, Joan; Tasis, Rafael (1966). Història de la Premsa Catalana. Barcelona: Bruguera, vol. II, pàg. 115

Anti "Full mensual d'Arts i Lletres". Maig 1931. Amb dotze pàgines a dues columnes, format 320x250 mm, imprès per J. Bta. Pobla. Revista catalana d'avançada, per a "l'estudi de les repercussions que en la vida, l'art i la cultura en general originen l'estructuració tècnica i industrial del mon modern". Al primer número: treballs de Miquel Delfau, Sebastià Gasch, Francesc Domingo, J. Canyes, A. Pueyo i J. Fabregó. Preu de venda, setanta-cinc cèntims el número solt. Subscripció anual: 8'50 pessetes.

Document digitalitzat Descripció del document
Original en paper:
Biblioteca de Catalunya