Aplec (Barcelona, 1952) 


Document digitalitzat

Ressenya de: Torrent, Joan; Tasis, Rafael (1966). Història de la Premsa Catalana. Barcelona: Bruguera, vol. I, pàg. 909

"Editat pel Club de Divulgació Literària". Abril 1952. Vint-i-quatre pàgines a dues i tres columnes i cobertes. Format 270x215 mm. Impremta "Gràfiques Marina, S. A.". Redacció: Avinguda José Antonio, 818. Preu del número solt, 7 pessetes. L'únic número que pogué sortir conté col·laboracions de J. Mettra, Octavi Saltor , Aurora Bertrana, Salvador Espriu, Maria Aurèlia Capmany, Josep Gudiol, P. Prat i Ubach, Rosa Ricart i Josep Iglésies. Revista literària, profusament il·lustrada, totalment en català.

Document digitalitzat Descripció del document
Original en paper:
Biblioteca de Catalunya