Ariel (Barcelona, 1946-1951) 


Document digitalitzat

Extret de l'article corresponent de l'Enciclopèdia
http://www.enciclopedia.cat/enciclop%C3%A8dies/gran-enciclop%C3%A8dia-catalana/EC-GEC-0005135.xml

Revista literària i artística, publicada a Barcelona i de la qual aparegueren, entre 1946 i 1951, 23 números i 2 suplements sobre temes d'actualitat.

+ informació

Document digitalitzat Descripció del document
Original en paper:
Biblioteca de Catalunya i Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona