Arquitectura i urbanisme (Barcelona, 1931-1937) 


Document digitalitzat

Ressenya de: Torrent, Joan; Tasis, Rafael (1966). Història de la Premsa Catalana. Barcelona: Bruguera, vol. I, pàg. 826

Per l'octubre de 1931 surt el primer número d'Arquitectura i Urbanisme, que es presenta com a "Publicació de l'Associació d'Arquitectes de Catalunya", amb 48 pàgines a una columna, format 275 x 215 mm. Tenia el següent sumari: "XIII Congrés Internacional de l'Habitació i d'Urbanisme", Berlín, 1931; "Exposició d'Arquitectura"; "Les noves publicacions"; "Congrés d'Arquitectes de Llengua Catalana"; "Els que moren"; per Alexandre Soler i March. Arquitectura i Urbanisme és una revista molt ben presentada tipogràficament, amb textos de gran interès i il·lustrada amb profusió de gravats que reprodueixen els més bells exemplars de l'arquitectura moderna, així com projectes d'arquitectes barcelonins. Per l'abril de 1934 trobem el mateix títol en una segona època, amb nova muneració. Era una revista trimestral que, pel seu títol, podríem considerar especialitzada, pèro que no ho era pas tant com per a megligir voluntàriament altres aspectes que no fossin estrictament els que indica el seu títol Arquitectura i Urbanisme. El primer número de la segona època tenia el sumari següent: "Editorial" per Josep M. Capdevila; Memòria llegida pel president de l'Associació d'Arquitectes de Catalunya, senyor Amadeu Llopart; "Casal de Sant Jordi"; "Can Masferrer d'Osormort, per Josep Danés i Torres; "Gràfic per a l'estudi d'alguns problemes d'il·luminació solar en els carrers de lEixampla de Barcelona", per Eduard Fernàndez i Díaz; "L'urbanisme a Catalunya", per R. Giralt i Cassadesús; "Revista de Revistes"; "Correu de les Lletres i de les Arts"; i "Bibliografia". La secció "Revista de Revistes", així com el "Correu de les Lletres i de les Arts" van a càrrec de Josep M. Junoy. Per la varietat i abundància de temes i de documents gràfics que els acompanyaven, Arquitectura i Urbanisme, que ara te 44 pàgines a dues columnes i quatre de cobertes, format 320 x 235 mm, i que valia quatre pessetes el número, és una revista molt interessant i de viva actualitat. La seva presentació és molt digna , ben impresa i amb bons gravats i anuncis de bon gust.

Document digitalitzat Descripció del document
Original en paper:
Col·legi d'Arquitectes de Catalunya