Art: revista de les arts (Lleida, 1932-34)

Document digitalitzat Descripció del document Document digitalitzat

Ressenya de: Torrent, Joan; Tasis, Rafael (1966). Història de la Premsa Catalana. Barcelona: Bruguera, vol. II, pàg. 457

Era una publicació avantguardista dirigida per Enric Crous, que, segons els propis redactors, millor caldria anomenar Anti-Art. A la realitat objectiva, oposen la realitat interior i l'automatisme psíquic. En la presentació, rebutgen el decorativisme (al qual oposen l'estandard), la pintura de Rusiñol, l'escultura, etc. A la poesia floralista oposen els surrealistes. A Puig i Cadafalch, els arquitectes del G.A.T.C.P.A.C. A la dansa clàssica , un fox anònim, etc. I, per acabar: "Voldríem obtenir el baptisme d'anormals: la normalitat és l'ordinari". Art publicava articles literaris i notes d'art, i les seccions "Noticiari", "Cinema" i "Crítica de Teatre". Van sortir 10 números , el darrer dels quals és de mig any 1934.

Original en paper:
Universitat de Lleida.
Aula Màrius Torres