Arts catalanes, Les (Barcelona, 1928-1929) 

Document digitalitzat Descripció del document

Ressenya de: Torrent, Joan; Tasis, Rafael (1966). Història de la Premsa Catalana. Barcelona: Bruguera, vol. I, pàg. 660

[Joan Merlí] També ho era [director] de Les Arts Catalanes, una nova publicació que començà de sortir, amb text en quatre idiomes (català, castellà, francès i anglès) per l'octubre del 1928. Era mensual i cada número tenia caràcter monogràfic, amb dotze pàgines a tres columnes, de primer de 195x140 mm, i a partir de del número 5, de 325x225 mm, impreses a la casa "Castells de Vall". El primer número anava dedicat a l'escultor Joan Rebull, del qual reproduïa tres escultures, acompanyades per un text de Sebastià Gasch, en els quatre idiomes ja esmentats. Completaven el sumari: Notes informatives, remarques, i una llista de llibres catalans recents i de les revistes més assenyalades. Les Arts Catalanes va desaparèixer després d'haver publicat vuit números.

 

Document digitalitzat
Original en paper:
Universitat Autònoma de Barcelona. Servei de Biblioteques; Biblioteca de Catalunya