Original en paper:
Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona

Ase, L' (Barcelona, 1867) 

Document digitalitzat

Document digitalitzat Descripció del document

Revista literària publicada a Barcelona amb el subtítol: periódich agre-dols ab ribets de literari. Surtirà cada senmana.

De periodicitat setmanal, es van publicar 26 números dins l'any 1867. Comptava amb il·lustracions de Josep M. Llovera, que a partir del número 8, il·lustra també la capçalera.