Original en paper:
Biblioteca de l'Esport de la Generalitat de Catalunya

Atletisme (Barcelona, 1933-1935) 

Document digitalitzat

Document digitalitzat Descripció del document

Ressenya de: Torrent, Joan; Tasis, Rafael (1966). Història de la Premsa Catalana. Barcelona: Bruguera, vol. I, pàg. 814

Pel febrer del 1933 apareix Atletisme "Publicació mensula del Club Acció Atlètica". Tenia només quatre pàgines a ratlla seguida, de format 220 x 158 mm, i era imprès per la casa "Maperm", amb redacció al carrer d'Urgell, 9, 1r. Aquest butlletí era redactat pels socis de l'entitat esmentada en el títol i tos els articles anaven sense signatura. Pel desembre del 1935 encara era publicat, amb certa irregularitat, puix que era mensual i en aquella data portava el número 23.