Aurora social (Barcelona, 1907-1908) 

Document digitalitzat Descripció del document Document digitalitzat

Ressenya de: Torrent, Joan; Tasis, Rafael (1966). Història de la Premsa Catalana. Barcelona: Bruguera, vol. I, pàg. 408

Malgrat el títol i el subtítol, el setmanari que ara ressenyarem no tenia res de revolucionari. Es deia Aurora Social i es presentava com a "setmanari defensor dels interessos del treball. Surt els dissabtes". El director era Ramon Albó i Martí, promotor d'un sindicalisme catòlic, el qual deia, en l'article adreçat al públic del primer número: "El poble, donchs, necessita d' assessors y secretaris fidels, lliures de cobejanças y d'ambicions, generosos, de bona voluntat, que l'ajudin a defensar els seus drets y a cumplir els seus devers. Aquestes son les funcions que 'ns propo- sem exercir desde les pàgines de Aurora social...". També ens diu que ve "a fundar una obra de vulgarisació científica, fixant-se especialment en aquelles ensenyanses y en aquells exemples que tinguin interès baix un punt de vista més pràctich que teòrich... Estem lliures de tot compromís de secta y de partit. Tenim la llibertat de la paraula sincera y del esfors honrat". Era un setmanari de gran format (460x305 mm) amb quatre pàgines a quatre columnes, imprès al carrer de Sant Francesc, 17, i que tenia la redacció a la plaça de Santa Anna, 26. Era venut a cinc cèntims el número. El primer, va sortir el 4 de maig de 1907, i sembla que va continuar sortint fins al 26 de setembre de 1908.

Original en paper:
Biblioteca de Catalunya